Bemoei je d'r niet mee

Het allerleukste aan samenwerken is dat iedereen een mening mag hebben over het werk van de ander. Het allerleukste van een afgebakende taak is dat je die zo goed mogelijk, naar eigen inzicht probeert te vervullen. Maar nu een moeilijker kwestie: we werken samen en we werken allemaal aan onze eigen taak. Het resultaat van onze individuele inspanningen kan dienen als invoer voor de taak van een ander. Als iedereen weet wat zijn taak is en iedereen heeft vertrouwen in zijn eigen capaciteiten is er niets aan de hand. Hoe anders wordt dat als de taakafbakening niet helder is of wanneer men twijfelt aan zijn eigen of andermans competentie. Bij computers heet het parallel uitvoeren van taken (hyper)threading. En ook daar geldt de aanname dat elke draad verantwoordelijk is voor zijn eigen invoer, proces en uitvoer. Maar o wee: